Chemické čištění v ulici Zdiměřická 1434/23

16.01.2019

Naše další čištění při kterém bylo vyčištěno 110 topných těles se konalo 14.1.2019. Panelový dům o 8. patrech. Jeden vchod byl vyčištěn během jednoho dne. 

V domě panovaly obavy z možných komplikací po vyčištění otopné soustavy. Po vyčištění se vlastníci/nájemníci přesvědčili, že obavy byly zbytečné.

Fotoreport z akce