TÜV SÜD certifikace

05.08.2019

Naše firma získala certifikaci TÜV SÜD.

TÜV SÜD je světovým leadrem v testování a certifikaci výrobků.

Zabývající se testováním výrobků všeho druhu, za účelem ochrany lidí a životního prostředí proti různým nebezpečím. Jako nezávislý konzultant kontroluje provozy, energetická zařízení, motorová vozidla, zařízení a výrobky (např. zboží pro spotřebitele). Mnoho činnosti TÜV spočívá též v oblasti projektového vývoje energetických konceptů, v řešení problémů v oblasti ochrany životního prostředí, a v působení jako standardizační organizace. Mnoho z organizací sdružených v TÜV také poskytuje certifikační služby pro různé standardy, např. systém řízení jakosti podle ISO 9001 nebo ISO 14001.


" Poskytujeme testování podle mezinárodních norem a směrnic, které jsou spojeny s předními známkami kvality a bezpečnosti. Jedná se například o americké označení Nationally Recognised Testing Laboratory (NRTL) a označení CE a GS Evropského společenství. Také vydáváme certifikáty TÜV SÜD, které jsou založeny na normách nastavených podle mezinárodně uznávaných kritérií. " - (TÜV SÜD)